Syyskokouksessa to 18.11.2021 palkittiin kokouksen alussa Tsemppivalmentaja palkinnolla Harri Järvenpää. Harri toimii tyttöjen valmentajana tehden ja on tehnyt jo vuosia pyyteetöntä valmennustyötä nuorten hyväksi. Onnea ja kiitoksia Harrille!

Johtokunnan käsittelemä toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2022 hyväksyttiin.

Johtokunnan erovuoroisista Leena Suominen jatkaa seuraavan kolmevuotiskauden Sari Mikkolan jäädessä johtokuntatyöskentelystä pois. Sarin tilalle ei löytynyt kokouksessa ehdokasta, joten kokous valtuutti johtokunnan etsimään ja valitsemaan jäsenen häne tilalleen.

Kokouksen lopuksi esiteltiin Korian Ponnen toimintakäsikirja, joka on kaikkien jäsenten tutustuttavissa myClub-sovelluksessa. Muutos- ja korjausehdotukset voi jättää tiedoston kommentteihin tai johtokunnan jäsenille.

 181121KokouspjA